Vizyon

 

ROMANLAR FEDERASYONU’NUN 2023 YILINA KADAR YAPACAĞI ÇALIŞMALAR

 

 

Roman toplumunun sorunlarının başlık altında toplanması çözümlerin üretilmesi bu doğrultuda yapılacak çalışmaları kolaylaştırmak ve üretilen çözümleri gerçekleştirmek adına gerekli bilgiler toplanılarak hazırlanmıştır.

 

Düzenlenecek konferanslar eşliğinde 2023 hedefleri anlatılacaktır.

 

 

2023 VİZYONUNU OLUŞTURAN HEDEFLER

 

Yapılacak çalışmalar 8 başlık altında değerlendirilmiştir.

 

 

  • ROMAN TOPLUMUNa yönelik ayrımcılık ve dışlanmayı ortadan kaldırmak

  • roman toplumunun eğitim seviyesini yükseltmek

  • roman toplumunun iş ve istihdam sorunlarının çözümlemek

  • roman mahallelerinde uygulanacak kentsel dönüşüm çalışmaları

  • roman kültürünün yaşatılması

  • roman toplumunun yaşam şartlarını iyileştirmek

  • roman Kadınların konumlarını Güçlendirmek

  • roman TOPLUMU İÇİNDE gerçekleştirilen erken evlilikleri engellemek

 

2013 yılından başlanarak gerçekleştirilmek istenen hedefler 2023 yılına kadar

Sonuçlandırılacaktır.

 

ROMAN TOPLUMUNa yönelik ayrımcılık ve dışlanmayı ortadan kaldırmak

 

Ayrımcılık sınırlar ötesi ve sınır tanımaz bir hastalıktır. İnsanlığın uzun süreli eşitlik ve özgürlük arayışına rağmen bugün hemen bütün toplumlarda bazı gruplar diğerlerine oranla daha ayrıcalıklı, avantajlı ve baskındır. İnsanlar, dünyanın neresinde, hangi ten rengiyle, hangi etnik kökene, dine, mezhebe ait olarak doğarlarsa doğsunlar, insan olmak bakımından eşittirler. Ayrımcılık, çoğunlukla, bu grupları oluşturan insanların, temel insan haklarının ihlal edildiğini fark edemeyecekleri kadar normalleşmiş durumdadır; hatta bazen bir kader gibi algılanabilmektedir.

Romanlar 1934 yılında kabul edilen iskân kanunun 4. maddesinde göçebe çingeneler Türkiye’ye muhacir olarak alınmazlar ibaresi kullanılmış ve yasal olarak dışlanmıştır Avrupa ve Türkiye’de yaşayan romanların sayısı bilinmemektedir. Bilinmemesi çok normal; çünkü birçok ülkede vatandaş olarak kayıtlara geçmediler. Türkiye’de 100 bin romanın nüfus kâğıtlarının olmadığı iddia edilmektedir. Roman federasyonlarının kurulmasıyla, roman kültürü ortaya çıkartılmış yapılan ayrımcılıklar ve ön yargılar değiştirilmektedir.

 

roman toplumunun eğitim seviyesinin yükseltilmesi

Roman çocuklarının okullara devamlılıklarını destekleyici çalışmalar gerçekleştirilecek

Roman çocuklarına yönelik ön yargılı  ve dışlayıcı yaklaşımlarla ilgili olarak eğitimciler aileler bilinçlendirilecek

Anaokullarına gönderilmesi için aileler teşvik edilecektir.

Okula kayıt olmayan veya ekonomik/sosyal nedenlerle kayıt ettirilmeyen çocuklara federasyonların yardım etmesi sağlanılacaktır.

Eğitim konusunda burs, mahallelerine yönelik özel kreş ve etüt merkezleri gibi pozitif ayrımcılık mekanizmalarının işletilmesi için çalışmalar yapılacak rol modeller oluşturulacaktır.

 

roman toplumunun iş ve istihdam sorunlarının çözümlemek

 

Romanların tüm grupları, gittikleri her yerde dışlanmış ve en kötü işleri yapmak zorunda bırakılmışlardır. Buda beraberinde ekonomik zorlukları tetiklemiş ve roman olmaları sebebiyle bazı işlere kabul edilmemişlerdir. Federasyon olarak İşsizlik ve mesleki eğitim konusunda yeteneklerine uygun mesleki eğitim kurslarına katılımları arttırmak Kamuda veya özel sektörde Roman kimliği nedeniyle istihdam sorunu yaşayan Romanların bu sektörlerde çalışmalarına olanak desteklenmesini sağlamak.

 

roman toplumunun iş ve istihdam sorunlarının çözümlemek

Romanların tüm grupları, gittikleri her yerde dışlanmış ve en kötü işleri yapmak zorunda bırakılmışlardır. Buda beraberinde ekonomik zorlukları tetiklemiş ve roman olmaları sebebiyle bazı işlere kabul edilmemişlerdir. Federasyon olarak İşsizlik ve mesleki eğitim konusunda yeteneklerine uygun mesleki eğitim kurslarına katılımları arttırmak Kamuda veya özel sektörde Roman kimliği nedeniyle istihdam sorunu yaşayan Romanların bu sektörlerde çalışmalarına olanak sağlanmasını desteklenmesini sağlamak.

roman mahallelerinde uygulanacak kentsel dönüşüm çalışmaları

Türkiye’deki romanlar birçok ilimizde, halen göçebe yaşamına mahkûm durumdadır.

Şehir merkezinde yaşayan Romanlara kiraya ev verilmemekte roman oldukları için ayrım yapılmaktadır.Bu durumun üstüne romanların ekonomik yoksulluğu da eklenince ilmizde ve ilçemizde romanlar ciddi bir barınma problemi yaşamaktadırlar. Romanların büyük bir çoğunluğu elektriği ve suyu olmayan baraka olarak tabir ettiğimiz mekanlarda yasamaktadır. Bu konuda devletin yetkili organlarına girişimlerde bulunulacaktır. Romanların yaşadığı elektriği ve suyu olmayan mekanlar beraberinde hijyen ve sağlık sorununu getirmekte olup, ciddi sağlık problemlerine sebep olmaktadır. Bunların çözülmesi için halkla iş birliği yapılacak ve kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi çalışmaları sağlanmalıdır.

 

roman kültürünün yaşatılması

Romanlar kendileri için daha güzel bir geleceği ancak birlikte yaşadıkları ülkelerle daha fazla bütünleşerek kurabilirler. Roman kültürünü hedef alan önyargılar aşılıp yurttaşların birbirlerini daha iyi tanıması mümkün oldukça Roman toplumuna mensup bireylerin içinde yaşadıkları ülkelerde bugün olduğundan çok daha iyi noktalara ulaşabilmeleri mümkün olacaktır. Bunu düşünerek roman kültürünü tanıtan faaliyetler gerçekleştirilip herkesin katıldığı etkinlikler düzenlenmeli ve tanıtılmalıdır.

 

roman toplumunun yaşam şartlarını iyileştirmek

Romanların yaşadığı çevreleri iyileştirmek ve bu konuyla ilgili çalışmaları arttıracak etkinlikler düzenlenmelidir.Mesleki alanlarda yapılan kurslarda sertifikalı olarak yetiştirilen her aileden bir birey istihdam edilerek cözüme kavuştuşturulabilir

Romanların Sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için düzenlenecek seminerlerle toplum bilinçlendirilecektir.

 

Romanların Sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için düzenlenecek seminerlerle toplum bilinçlendirilecektir.

 

roman Kadınların konumlarını Güçlendirmek

Çocukların yetiştirilmesinde, iş hayatında, ekonomide en etken rol olan kadınlarımızın bilinçlendirilmesi ve eğitim iş sosyal ve kültürel etkinliklerde güçlü kılınması için yapılması gereken çalışmaların gerçekleştirilmesi

 

roman TOPLUMU İÇİNDE gerçekleştirilen erken evlilikleri engellemek

Erken evlilikler her toplumda olduğu gibi roman toplumununun da eğitiminde en önemli engellerden birini oluşturmaktadır. Bilinçlendirme toplantıları düzenlenerek çocukların ve ailelerin erken evliliklerin yapılması durumundaki olumsuz sonuçların anlatılması ve böylelikle eğitime katılım oranı da arttırılmış olacaktır.